Tipărire
Categorie: Info public
Accesări: 1488
2022
Hotărârile nr. 1 - 20 din perioada 01.01.2022 - 31.05.2022
 
2021
Hotărârile nr. 18 - 40 din perioada 01.07.2021 - 31.12.2021
Hotărârile nr. 16 și 17 din 30.06.2021
Hotărârea nr. 15/10.05.2021 privind aprobarea consumului de carburanți pentru mijloacele de transport din dotarea Primăriei comunei Blăgești
Hotărârea nr. 14/10.05.2021 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Blăgești
Hotărârea nr. 13/21.04.2021 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe teritoriul administrativ al com. Blăgești și aprobarea nomenclatorului stradal
Hotărârea nr. 12/21.04.2021 pentru aprobarea procedurii de lucru privind modul de înregistrare și arhivare a contractelor de arendare depuse la CL Blăgești
Hotărârea nr. 11/21.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr. 10/31.03.2021 pentru alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Blăgești
Hotărârea nr. 9/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza adminstrativ-teritoriale a comunei Blăgești
Hotărârea nr. 8/31.03.2021 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor aferent UAT Blăgești
Hotărârea nr. 7/25.02.2021 privind aprobarea întocmirii noului program de transport public județean de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Blăgești
Hotărârea nr. 6/25.02.2021 privind însușirea Raportului nr. 167/67/22.01.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27/23.09.2019 a Camerei de Conturi Vaslui și însușirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 27/2 din 09.02.2021 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr. 5/25.02.2021 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021
Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021
Hotărârea nr. 3/28.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Blăgești
Hotărârea nr. 2/28.01.2021 privind desemnarea persoanei care să reprezinte interesul UAT Blăgești în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Intercomunitară a județului Vaslui
Hotărârea nr. 1/28.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020
 
2020
Hotărârea nr. 29/24.11.2020 acordarea burselor de performanță, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr. 28/24.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnco-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielor aferente proiectului Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activităților didactice on-line în comuna Blăgești
Hotărârea nr. 27/24.11.2020 privind rectificarea a III-a a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr. 26/24.11.2020 privind aprobarea Planului de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei Blăgești, în perioada de iarnă, 01.11.2020-31.03.2020
Hotărârea nr. 25/24.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Blăgești
Hotărârea nr. 24/24.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL Blăgești
Hotărârea nr. 23/24.11.2020 pentru alegrea președintelui de ședință al CL Blăgești
Hotărârea nr. 22/25.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Blăgești"
Hotărârea nr. 21/25.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Blăgești"
Hotărârea nr. 20/25.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr. 19/25.08.2020 privind rectificarea II a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr. 18/31.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Blăgești
Hotărârea nr. 17/30.06.2020 privind însușirea Raportului nr. 702/677/19.05.2020 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27/23.09.2019 a Camerei de Conturi Vaslui și înșiruirea Deciziei Camerei de Conturi Vaslui nr. 27/1/15.06.2020 privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
Hotărârea nr. 16/30.06.2020 privind implementarea proiectului Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Blăgești
Hotărârea nr. 15/28.05.2020 privind rectificarea I a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr. 14/28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr. 13/23.04.2020 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Blăgești în anul 2020
Hotărârea nr. 12/23.04.2020 privind instrumentarea proiectului Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Blăgești
Hotărâri ale Consiliului Local Blăgești nr. 1 - 11 din perioada 01.01.2020 - 31.03.2020
 
2018
Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2018
Hotărârea nr. 26 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 + Anexe (Tabloul cuprinzând valorile impozabile și taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018)
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru primăria comunei Blăgești + Anexa 1 (Plan de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018)
Hotărârea nr. 6/21.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Proiectul de hotărâre și Anexe
 
2017
Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2017
Hotărârea nr. 28/14.12.2017 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern
Hotărârea nr. 27/14.12.2017 privind aderarea comunei Blăgești la Asociația Comunelor din România
 
2016
Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2016
Hotărârea nr. 33 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
Hotărârea nr. 3 privind constituirea Consiliului Local al comunei Blăgești, județul Vaslui, ales la data de 05 iunie 2016
Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016