Tipărire
Categorie: Info public
Accesări: 1394
2022
Dispozițiile nr. 1 - 37 din perioada 01.01.2022 - 31.05.2022
 
2021
Dispozițiile nr. 38, 39, 41 și 43 din perioada 14-15 iunie 2021
Dispoziția nr. 33/12.05.2021 privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a conestațiilor pentru concursul organizat în data de 03.06.2021, ora 10.00 - proba scrisă, în vederea ocupării funcției vacante de execuție, în regim contractual, muncitor calificat - instalator sanitar, la compartimentul Administrativ Gospodăresc
Dispoziția nr. 32/04.05.2021 privind aprobarea indemnizației membrilor comisiei de examen pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul compartimentului Contabilitate din cadrul primăriei comunei Blăgești
Dispoziția nr. 31/04.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Blăgești, în ședință ordinară în data de 21.04.2021
Dispoziția nr. 27/13.04.2021 privind convocarea Consiliului Local Blăgești, în ședință ordinară în data de 21.04.2021
Dispoziția nr. 26/29.03.2021 privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 05.05.2021, ora 10.00 proba scrisă, în vederea ocupării prin recrutare, a funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Blăgești
Dispoziția nr. 21/23.03.2021 privind convocarea CL Blăgești în ședință ordinară în data de 31.03.2021
Dispoziția nr. 20/23.03.2021 privind delegarea atribuțiilor de șef SVSU la nivelul comunei Blăgești domnului Sava Cătălin
Dispoziția nr. 19/01.03.2021 privind încadrarea doamnei Dobraniște Dorina - asistent personal gradația 1, pentru persoana cu handicap grav Sfăroiu Ilinca în cadrul compartimentului asistenți personali
Dispoziția nr. 15/18.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Blăgești în ședință ordinară în data de 25.02.2021
Dispoziția nr. 14/08.02.2021 cu privire la încetarea contractului de muncă a d-lui Buța Ionel
Dispoziția nr. 13/04.02.2021 privind majorarea salariului de bază al d-nei Chiriță Nina încadrată pe funcția contractuală de execuție de asistent personal - gradația 0
Dispoziția nr. 12/04.02.2021 pentru stabilirea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap
Dispoziția nr. 11/04.02.2021 privind stabilirea componenței Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Blăgești
Dispoziția nr. 10/03.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Blăgești
Dispoziția nr. 9/29.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Blăgești
Dispoziția nr. 8/28.01.2021 privind constituirea grupului de lucru SNSPVPA la nivelul UAT Blăgești
Dispoziția nr. 7/21.01.2021 privind convocarea consiliului local Blăgești în ședință ordinară în data de 28.01.2021
Dispoziția nr. 1/05.01.2021 privind numirea grupului de lucru necesar derulării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate la nivelul UAT Blăgești
 
2020
Dispoziția nr. 53/16.11.2020 privind convocarea consiliului local Blăgești, în ședință ordinară în data de 24.11.2020
Dispoziția nr. 52/09.11.2020 privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă
Dispoziția nr. 51/05.11.2020 privind stabilirea locurilor pentru afișaj electoral în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Dispoziția nr. 50/05.11.2020 privind desemnarea doamnei Oatu Iustina, având funcția de consilier al primarului, ca reprezentant al primarului comunei Blăgești în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Blăgești, pentru anul școlar 2020-2021
Dispoziția nr. 43/24.09.2020 privind convocarea Consiliului Local Blăgești în ședință, în data de 25.09.2020
Dispoziția nr. 42/23.09.2020 privind stabilirea personalului care beneficiază de stimulent de risc
Dispoziția nr. 41/21.09.2020 privind numirea personalului tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Blăgești
Dispoziția nr. 40/26.08.2020 privind constituirea grupului de lucru pentru derularea SNSED - Schema Națională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați la nivelul UAT Blăgești
Dispoziția nr. 39/19.08.2020 privind convocarea consiliului local Blăgești, în ședință ordinară în data de 25.08.2020
Dispoziția nr. 38/10.08.2020 privind stabilirea locurilor pentru afișaj electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
Dispoziția nr. 37.06.08.2020 privind asigurarea personalului tehnic auxiliar al BEC nr. 14 Blăgești
Dispoziția nr. 36/05.08.2020 privind desemnarea doamnei Popa Maricica, inspector asistent al compartimentului de asistență socială, pentru asistarea doamnei Lupu Vasilica în fața notarului public la încheierea unui contract de întreținere
Dispoziția nr. 34/28.07.2020 privind constituirea grupului de lucru SNSPVPA la nivelul UAT Blăgești
Dispoziția nr. 33/24.07.2020 privind convocarea CL Blăgești în ședință ordinară în data de 31.07.2020
Dispoziția nr. 27/23.06.2020 privind convocarea CL Blăgești în ședință ordinară în data de 30.06.2020
Anexă la dispoziția nr. 26/18.06.2020 - Componența comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
Dispoziția nr. 25/17.06.2020 privind activarea și actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, precum și identificarea unui imobil/teren care să poată fi utilizat în caz de apariție L.E.B. la nivelul comunei
Dispoziția nr. 24/04.06.2020 privind numirea grupului de lucru necesar derulării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Dispoziția nr. 20/21.05.2020 privind convocarea Consiliului Local Blăgești în ședință ordinară în data de 28.05.2020
Dispoziția nr. 19/21.04.2020 privind desemnarea persoanei care va face parte din Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
Dispoziția nr. 13/21.04.2020 privind desemnarea persoanei care va face parte din Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
Dispoziția nr. 12/16.04.2020 privind convocarea Consiliului Local Blăgești, în ședința ordinară în data de 23.04.2020
Dispozițiile primarului nr. 8 - 11 din perioada 01.03.2020 - 31.03.2020
Dispoziția nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea programului de inspecție fiscală în cazul contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Blăgești, pentru anul 2018