2018

Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2018

Dispoziția nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea programului de inspecție fiscală în cazul contribuabililor persoane fizice și juridice din comuna Blăgești, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 26 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 + Anexe (Tabloul cuprinzând valorile impozabile și taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018)

Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru primăria comunei Blăgești + Anexa 1 (Plan de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018)

Hotărârea nr. 6/21.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Proiectul de hotărâre și Anexe

2017

Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2017

Hotărârea nr. 28/14.12.2017 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Hotărârea nr. 27/14.12.2017 privind aderarea comunei Blăgești la Asociația Comunelor din România

2016

Hotărârile Consiliului Local al comunei Blăgești pe anul 2016

Hotărârea nr. 33 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016

Hotărârea nr. 3 privind constituirea Consiliului Local al comunei Blăgești, județul Vaslui, ales la data de 05 iunie 2016

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016